Sustainability Policy Båge & Söner

Båge & Söner älskar naturen och tror att detta är nyckeln till harmoni och välbefinnande för både kropp och själ, en kärlek som också återspeglas i alla våra produktnamn och i denna hållbarhetspolicy. Båge & Söner tar sitt ansvar för miljön och strävar efter att arbeta hållbart i allt vi gör från produktutveckling till frakt och paketering.

Med detta som bakgrund åtar vi oss att:

  1. Har vi tagit ett medvetet beslut att använda äkta och hållbara material i så stor utsträckning som möjlighet i vår produktion, såsom spårbar gedigen mässing, spårbart rostfrittstål och vegetabiliskt garvat svenskt läder som alla åldras på ett vackert sätt och håller länge. Den vegetabiliska garvningen sker utan användning av krom, och är det mest miljövänliga sättet att producera högkvalitativt läder som vi känner till idag.
  2. Minimera användningen av plast i både produktion och förpackning. Våra klockor är tillverkade i äkta material i så hög utsträckning som möjligt. Båge & Söner använder härdat mineralglas, medan de flesta väckarklockstillverkare använder plastglas.
  3. En Båge & Söner väckarklocka kan alltid repareras och vi återanvänder varje del av klockan ner till minsta skruv. Våra klockor är monterade på samma sätt som gamla klockmästare har gjort i århundraden och genom detta kan klockan monteras ner i små delar vid reparation och endast felaktiga delar byts ut medans de andra återanvänds igen. Med denna metod håller klockan livet ut.
  4. Vi strävar efter att besöka våra leverantörer och försäkra oss om att de arbetar enligt våra hållbarhetspolicy och har en bra arbetsmiljö.

Genom denna policy erkänner Båge & Söner sitt ansvar för att arbeta på ett hållbart sätt för både anställda och produkt för att minimera miljöpåverkan från sin verksamhet. Policyn kommer att ses över årligen av Båge & Söner-teamet för att säkerställa att vi fyller dess syfte och håller den aktuell.