Sustainability Policy Båge & Söner

Båge & Söner älskar naturen och tror att detta är nyckeln till harmoni och välbefinnande för både kropp och själ, en kärlek som också återspeglas i alla våra produktnamn och i denna hållbarhetspolicy. Båge & Söner tar sitt ansvar för miljön och strävar efter att arbeta hållbart i allt vi gör från produktutveckling till frakt och paketering.

Med detta som bakgrund åtar vi oss att:

  1. We have made a conscious decision to use as many genuine and sustainable materials as possible in our production, such as solid traceable brass, traceable stainless steel and vegetable tanned Swedish leather. The vegetable tanning process takes place without the use of chrome, and is the most environmentally friendly way to produce high-quality leather that we know today.
  2. Minimize the use of plastic in both production and packaging. Our clocks are made in genuine materials in as much as possible ways. Båge & Söner use tempered mineral glass, whereas most alarm clock manufacturers use plastic glass.
  3. A Båge & Söner alarm clock can always be repaired and we reuse every part of the clock down to the last screw. Our clocks are mounted in the same way old clockmasters have done for centuries and by this the clock can be dismantled when repaired and only faulty parts are exchanged and all others are reused again. By this method clock lasts a lifetime.
  4. We strive to visit our suppliers and make certain that they work according to our sustainability regulations.

Genom denna policy erkänner Båge & Söner sitt ansvar för att arbeta på ett hållbart sätt för både anställda och produkt för att minimera miljöpåverkan från sin verksamhet. Policyn kommer att ses över årligen av Båge & Söner-teamet för att säkerställa att vi fyller dess syfte och håller den aktuell.