HÅLLBARHETSPOLICY BÅGE & SÖNER

Båge & Söner älskar vår natur och anser att detta är nyckeln till harmoni och välbefinnande för både kropp och själ. En kärlek som också återspeglas i alla våra produktnamn och i vår hållbarhetspolicy. Båge & Söner tar sitt ansvar för miljön och strävar efter att arbeta hållbart i allt vi gör från produktutveckling till frakt och paketering.

Med detta som bakgrund åtar vi oss att:

1. Vi har tagit ett medvetet beslut att använda så många äkta och hållbara material som möjligt i vår produktion, såsom solid spårbar mässing, spårbart rostfritt stål och hållbart garvat svenskt läder. Vi använder läder mest miljövänliga sättet att producera högkvalitativt läder som vi känner till idag.

2 . Minimera användningen av plast i både produktion och förpackning. Våra klockor är tillverkade i äkta material på så många sätt som möjligt. Båge & Söner använder härdat mineralglas, medan de flesta väckarklockstillverkare använder plastglas.

3. En Båge & Söner väckarklocka kan alltid repareras. Våra klockor är monterade på samma sätt som urmakare gjort i århundraden och genom detta kan klockan monteras isär vid reparation och endast felaktiga delar byts ut och alla andra återanvänds. Vi återanvänder varje del av klockan ner till minsta skruv.

4. Vi strävar efter att besöka våra leverantörer och försäkra oss om att de arbetar enligt våra hållbarhetsregler.

Genom denna policy erkänner Båge & Söner sitt ansvar för att arbeta på ett hållbart sätt för både anställda och produkt för att minimera miljöpåverkan från sin verksamhet. Policyn kommer att ses över årligen av Båge & Söner-teamet för att säkerställa att vi fyller dess syfte och håller den aktuell.